Translate

---------------------------------------------------------------------------------

неделя, 12 октомври 2014 г.

Как да си измерим температурата и каква е ползата от това?

Температура на телата.

От физическа гледна точка, температурата на телата е величина, характеризираща степента на нагрятост,  която се определя от вътрешната кинетична енергия на топлинното движение на молекулите. Температурата не може да бъде измерена непосредствено. Измерването й практически е възможно по метода на сравнението на нагряване на две тела, при което за сравнение се използува определено физическо свойство, зависещо от температурата.

Вещество за измерване на температура.

Веществото, което се избира за измерване на температура, се нарича термометрично вещество, а неговите параметри, по промените на които се съди за изменението на температурата, - термометрична величина.

Регулация на телесната температура.

От медицинска гледна точка, регулацията  на телесната температура се осъществява от група нервни клетки разположени в хипоталамуса, наречени терморегулаторен център. Те събират информация за температурата от цялото тяло, “анализират” я и при отклонение   подават сигнали към системите за топлопродукция или топлоотдаване, за да се постигне желаната температура.

Терморегулаторен център.

При инфекции от различен характер в организма се образуват вещества, наречени пирогени, които пренастройват  терморегулаторния център в хипоталамуса на по-високо ниво и започва повишаване на телесната температура. Когато покачването на температурата става бързо, крайниците изстиват, появяват се студени тръпки и треперене на мускулите, учестява се сърдечната дейност. Произвежда се топлина. След като се достигне новозададената по-висока температура, треперенето изчезва, кожата се зачервява и затопля, но остава суха.

Увеличаване на топлоотделянето.

При преустановяване действието на пирогените или под въздеиствието на лекарства се задействат механизми за понижаване на телесната температура и охлаждане. Топлопродукцията спира и се увеличава топлоотделянето. Това се постига основно чрез разширяване на малките кръвоносни съдове на кожата, което улеснява обмяната на топлина между кръвта и околния въздух и чрез потене. Учестява се дишането, чрез което също се отделя топлина.

Телесна температура.

При неблагоприятни условия на околната среда (прекомерно обличане и завиване, гореща и влажна атмосфера в помещението) тези механизми се нарушават и телесната температура остава по-дълго време висока и дори може да се покачи допълнително. За целите на практиката е прието, че температурата измерена със стандартен живачен термометър ректално се колебае от 36,2 0С до 37,8 0С , а измерена под мишницата (аксиларно), се колебае от 36,0 0С до 37,0 0С.

Нормална температура.

Аксиларната температура е с 0,5 0С до 1,0 0С градус по–ниска от ректалната. Нормалната телесна температура се променя в рамките на денонощието, като най-ниска е от 3 до 5 часа  рано сутрин, а най-висока около 17 – 18 часа привечер. Този денонощен ритъм на температурата се нарича циркаден ритъм и отсъства при кърмачетата и децата до 2 годишна възраст.
--------------------------------------------------
© 2009 - 2010, Петя Младенова - автор, All rights reserved!

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Translate / Перевод

Още теми в помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Посетители

Последователи - Абонати:

Всички налични теми - по години: