Translate

---------------------------------------------------------------------------------

вторник, 30 ноември 2010 г.

Окситоцини за любов и отслабване | dLambow


Окситоцин - Има ли елексир на любовта?


Какво е окситоцин?

Окситоцинът е хормон, който помага за изграждането на социални връзки. Производството му се стимулира от докосването на други хора. В човешкия мозък има 4 неврохимически вещества. Те пораждат чувства, които описваме като "щастие, любов".

 • - Ендорфинът потиска физическата болка и засилва положителните емоции.

 •  - Допаминът е отговорен за мотивацията и опияняващото усещане за успех след упорита работа: той ни "награждава" за постигането на целта.

 • - Серотонинът е отговорен за вземането на решения, потискането на негативните емоции и самочувствието. Произвежда се, когато усетим признанието на другите – дава ни сила и ни кара да работим по-добре. Смята се, че липсата на серотонин може да причини депресия. Също така, хормонът е свързан с храносмилането (глад, например) и общата чувствителност на тялото.

 • - Окситоцинът е отговорен за взаимоотношенията в обществото. Това е първият хормон на щастието и любовта, с който идваме на бял свят. Произвежда се при децата още при раждането им.

Окситоцини за любов
Окситоцини за любов и отслабване

Хормонът окситоцин помага за изграждането на взаимоотношенията ни

Окситоцинът не само повишава нивото на доверие, намалява страха и тревожността, но и задейства механизмите на привързаност и съпричастност. Мотивира за търсене, поддържане на контакт и укрепване на отношенията с други хора. 

Именно той сприра далечните ни предци, когато са искали да избягат от непоносимите съседи от племето. Днес той сдържа острото желание да се откажем заради обидни думи на колеги, да напуснем дома си по време на конфликт или да се разделим с приятели заради глупава кавга.

Окситоцинът поддържа хората заедно.

Елексирът на любовта вече не е утопия и се нарича окситоцин

Американски учени, както изглежда, са разбили на пух и прах всякакъв романтизъм, строшили са всичките стрелите на Амур и напълно са опровергали разбирането, че брака се случва някъде из небесата. Оказва се, че субстанцията на любовта може да се разложи на прости биохимически съставки.

В списанието "Nat" е публикувана научна статия, която запознава американците с резултатите от последните изследвания в тази сфера. Доктор Кевин Тейлър от Университета Мичиган съобщава, че е открил химическите компоненти, които са в състояние да предизвикват любов. Чрез опити е било доказано, че в главния мозък на влюбения човек стават значителни биохимически промени.
Изработване на окситоцини

Според твърденията на д-р Тейлор, любовта е сложно психологическо и емоционално - физическо състояние, при което важна роля играят неврохимическите вещества окситоцини. Окситоцините се изработват от самия организъм, при това не само в периода на влюбеност. Например, изработването на окситоцини се активизира в периода на раждане, като по този начин влияе на установяването на особени отношения между майката и новороденото.


Окситоцин помага в отслабването

Доктор Тейлор предполага, че изучаването на окситоцина ще помогне да се разберат чуждите емоции. Освен това, ученият предлага чрез използване на окситоцин да се преодоляват по-бързо някои фобии, а също да се постигат и по-добри резултати в … отслабването, доколкото всеки знае, че периода на влюбеност обикновено се съпровожда и с бързо отслабване.


"Моето откритие дава възможност да се създадат нов вид лекарства за любов, против стеснителност и за преодоляване на комплексите." - твърди д-р Тейлор. 

 

Вече е известно, че хормонът окситоцин отговаря за:

 • - сексуалното влечение,
 • - чувството на доверие,
 • - увереността и
 • - преодоляването на страха. 

Напълно е възможно след определено време да започнем да си купуваме от аптеките сироп за любов, таблетки против омраза и прах против страх, а в допълнение да извличаме и още един полезен ефект - отслабване.

----------------

сряда, 10 ноември 2010 г.

Физическа култура и спорт при поддържане на тегло и форма.

Използвате ли физическата култура и спорта за поддържане на добро тегло и спортна форма?

Физическа култура и спорт

Има предмет в културно-образователната област, който се нарича „Физическо възпитание и спорт". През годините това наименование е търпяло промени – през 1980 г. от Физическо възпитание във Физическа култура. След това за дълъг период от време /до1993/ отново е Физическо възпитание.
През 1994 г. се променя на Спорт и паралелно с това на Физкултура – понятие, недолюбвано от специалистите, тъй като се смята, че омаловажава техния труд, но за радост, не постигнало гражданственост и масова употреба. Последната формулировка „Физическо възпитание и спорт” е може би най-пълна и съответства на целта, задачите и съдържанието на предмета.

Учебен предмет в училища и университети.

Реализацията на предмета Физическо възпитание и спорт става въз основа на учебен план. Учебният план е основен нормативен документ, който се изработва от МОН. В него се посочват учебните предмети, редът и последователността на тяхното изучаване по учебни години, часовете за изучаване на всеки учебен предмет седмично и годишно.

Учебен план.

Учебният план предопределя кадровото и финансовото планиране на училищата, изготвянето на учебно-методически пособия и най-вече на учебните програми. Учебните програми са задължителен документ и ръководно начало за учителя. Те съдържат всички теми – изложени последователно и систематично за всеки клас В този смисъл учебната програма представлява единство от цели, задачи, съдържание, организационни форми, методи и принципи на обучение, а именно:
 • Конкретизиране на очакваните резултати по отношение на образователните цели и задачи;
 • Изграждане у учениците на понятиен апарат;
 • Междупредметни връзки, които дават възможност на учениците да осмислят по нов начин наученото по другите учебни предмети. К.Костов /2005, с.93/ препоръчва тази между предметна интеграция да не се търси самоцелно, а да се реализира по естествен път в условията на многообразната двигателна дейност;
 • Условията и дейностите трябва да осигуряват усвояване на учебното съдържание, да предполагат гъвкаво и оптимално експлоатиране на материално-техническата база
В сегашното си състояние т.н. учебен предмет "Физическа култура и спорт" е по-скоро формална дисциплина, която се провежда доста формално, бездушно и е с ниска резултатност Много често часовете по физкултура са свободни часове или са пренебрегвани по един или друг начин, което от ранна възраст създава отношение на пренебрегване на дейността. Резултатите от това пренебрежение са очевидни за всеки и водят до много тежки последствия - както психологически, така и финансови.

Translate / Перевод

Още теми в помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Посетители

Последователи - Абонати: