Translate

---------------------------------------------------------------------------------

вторник, 7 октомври 2014 г.

Физическа култура и спорт при поддържане на тегло и форма.

Физическа култура и спорт

http://graphics8.nytimes.com/images/2008/12/03/fashion/25766645.JPGИма предмет в културно-образователната област, който се нарича „Физическо възпитание и спорт". През годините това наименование е търпяло промени – през 1980 г. от Физическо възпитание във Физическа култура. След това за дълъг период от време /до1993/ отново е Физическо възпитание. През 1994 г. се променя на Спорт и паралелно с това на Физкултура – понятие, недолюбвано от специалистите, тъй като се смята, че омаловажава техния труд, но за радост, не постигнало гражданственост и масова употреба. Последната формулировка „Физическо възпитание и спорт” е може би най-пълна и съответства на целта, задачите и съдържанието на предмета.

Учебен предмет в училища и университети.

Реализацията на предмета Физическо възпитание и спорт става въз основа на учебен план. Учебният план е основен нормативен документ, който се изработва от МОН. В него се посочват учебните предмети, редът и последователността на тяхното изучаване по учебни години, часовете за изучаване на всеки учебен предмет седмично и годишно.

Учебен план.

Учебният план предопределя кадровото и финансовото планиране на училищата, изготвянето на учебно-методически пособия и най-вече на учебните програми. Учебните програми са задължителен документ и ръководно начало за учителя. Те съдържат всички теми – изложени последователно и систематично за всеки клас В този смисъл учебната програма представлява единство от цели, задачи, съдържание, организационни форми, методи и принципи на обучение, а именно:
  • Конкретизиране на очакваните резултати по отношение на образователните цели и задачи;
  • Изграждане у учениците на понятиен апарат;
  • Междупредметни връзки, които дават възможност на учениците да осмислят по нов начин наученото по другите учебни предмети. К.Костов /2005, с.93/ препоръчва тази между предметна интеграция да не се търси самоцелно, а да се реализира по естествен път в условията на многообразната двигателна дейност;
  • Условията и дейностите трябва да осигуряват усвояване на учебното съдържание, да предполагат гъвкаво и оптимално експлоатиране на материално-техническата база
В сегашното си състояние т.н. учебен предмет "Физическа култура и спорт" е по-скоро формална дисциплина, която се провежда доста формално, бездушно и е с ниска резултатност Много често часовете по физкултура са свободни часове или са пренебрегвани по един или друг начин, което от ранна възраст създава отношение на пренебрегване на дейността. Резултатите от това пренебрежение са очевидни за всеки и водят до много тежки послествия - както психологически, така и финансови.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Translate / Перевод

Още теми в помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Посетители

Последователи - Абонати:

Всички налични теми - по години: