Translate

---------------------------------------------------------------------------------

сряда, 5 ноември 2014 г.

Принципи, цели и задачи на физическото възпитание в училище.

Физическо възпитание в училище

Физическото възпитание като организиран и целенасочен процес се базира на определени основополагаши положения - общи принципи.

Принцип на всестранност и хармоничност на Физическо развитие.

Хармоничността на Физическо развитие изисква така да се прилагат средствата и методите на Физическо възпитание, че да се намаляват диспропорциите във Физическо развитие, възникнали от нерационален хранителен режим и недостатъчна двигателна активност. Принципът на всестранност и хармоничност на Физическо развитие, възприет от Физическо възпитание, не е тъждествен на принципа на всестранност на тренировъчния процес.

Принцип на всестранност на тренировъчния процес

Целите на Физическо възпитание се различават от тези на спортната подготовка, което предопределя и принципът на хармоничност, като условие за Физическо възпитание.

Принцип на оздравително-профилактичната насоченост

Принцип на оздравително-профилактичната насоченост на въздействията е равен на задачите с тази насоченост. Принципът за оздравителната насоченост означава също така, да не се допуска учениците да се нараняват при изпълнение на физическите упражнения.

Принцип на развлекателно-отморяващата функция

Принцип на развлекателно-отморяващата функция на Физическо възпитание е актуален в новите обществени условия. Спортуването, игрите с топка, туризмът сред природа и др. развлекателни двигателни действия трябва да се превърне в алтернатива на употребата на наркотици, тютюнопушенето, алкохолизма, които са много разпространени сред учащи се.

Цели, задачи и общи принципи на Физическо възпитание

Целта, задачите и общите принципи на Физическо възпитание се определят от институциите, които го контрулират и са формулирани в съответни нормативни документи – Държавни образователни изисквания за културно образователната област, учебните програми по Физическо възпитание и спорт.

Актуална цел на Физическо възпитание

Актуална цел на Физическо възпитание е да съдейства за правилното физическо Развитие на младото поколение, със стремеж за достигане на физическо съвършенство. Физическия спорт е съчетание от всестранно телесно развитие, богата двигателна култура, отлично здравословно състояние.

Образователните задачи (подцели)

Образователните задачи (подцели) на Физическо възпитание са насочени към формирането на спортна образованост и култура на учащите се. Тези цели се реализират в процеса на обучение.

Възпитателните задачи (подцели)

Възпитателните задачи (подцели) на Физическо възпитание са насочени към постигането на хармоничност в развитието на физически качества на учащите се. Възпитателните задачи в различните възрасти също се различават. В прогимназиален етап възпитателните зад. е да се постигне общо физическа подготовка на учениците. В средната образователна степен възпитателните задачи се изменя до специална физическа подготвеност.

Оздравително-профилактичните цели (задачи)

На Физическо възпитание са насочени към укрепване на здравословното състояние на учащите се. Различните задачи на Физическо възпитание се решават в единство в процеса на Физическо възпитание, но в едни форми на занимания доминира изпълнението на образоватебните задачи, а в други - оздравителни или възпитателни. Образователните и възпитателните задачи се решават предимно в уроците по физическа култура.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Translate / Перевод

Още теми в помощ на българите у нас и по света:

Сподели това!

Посетители

Последователи - Абонати:

Всички налични теми - по години: